Top

Ecologische katoen

PRODUCTIE VAN KATOEN

Gewone (niet-eco) katoen

Hoewel katoen een gevoelig gewas is (zo zijn er vele insecten en plantziekten waarvoor katoen zeer gevoelig is) , en voor de teelt veel landbouwgrond nodig is, blijft de wereldwijde vraag naar katoenen producten stijgen. Daarom heeft men in de loop der jaren vele technieken ontwikkeld om de kweekmethode te verbeteren.

De voordelen van regulier gekweekte katoen:
- Het gewas wordt beschermd door gebruik van chemicaliën en pesticiden
- De katoenplant groeit regelmatig en voorspelbaar
- De plant heeft minder last van invloeden van buitenaf
- De opbrengst per vierkante meter akkerbouwgrond wordt hoger

De nadelen van regulier gekweekte katoen:

- Er worden zeer veel pesticiden en andere chemicaliën, tegen met name  schimmels,   gebruikt die in de grond en in het katoen terechtkomen.

- Er wordt o.a. formaldehyde, een kankerverwekkende stof, toegevoegd om de  katoen   tijdens het vervoer te beschermen.
- Er wordt schade aan het milieu toegebracht door de productie van de

  bestrijdingsmiddelen en de opname van de chemicaliën door de landbouwgrond.

- Het residu van bestrijdingsmiddelen blijft in potentieel schadelijke  hoeveelheid in     de katoenvezels achter.

Biologische katoen
Katoen is een van de meest intensieve landbouwgewassen ter wereld, en voor de teelt worden 10% van alle op de wereld gebruikte pesticiden en zelfs 25% van de gebruikte insecticiden gebruikt. Dit gegeven leidt er toe dat steeds meer telers zich toeleggen op de teelt van biologische katoen. De eisen die gesteld worden voordat je katoen “biologisch” mag noemen zijn hoog. Zo moet de grond waarop de plant verbouwd wordt minimaal 3 jaar lang vrij zijn van synthetische chemicaliën, en vinden er regelmatig steekproeven plaats.